Zoeken

Green deal initiatief

Het project Green Deal bestaat uit 4 onderdelen die als doel hebben het verminderen van een aantal knelpunten in de markt, het verbeteren van de randvoorwaarden in de keten, het realiseren van een aantal (voorbeeld) projecten door eindgebruikers waarmee directe energiebesparing wordt gerealiseerd en verdere navolging in de markt wordt gestimuleerd. 

Gericht wordt op 35 projecten, waarvan 5 pilotprojecten en vervolgens 30 reguliere projecten, waarbij de projecten tot en met de business case inclusief onderliggende investeringsvoorstellen worden uitgewerkt met de eindgebruiker (afnemer), en waarbij de definitieve beslissing voor implementatie op basis van betreffende business case door de afnemer genomen zal worden.

Aanpak:
  A1  Voorbereiden, training en uitvoeren van 5 projecten.
  A2  Uitvoeren van 30 projecten   
  B    Verkennen en onderzoeken van randvoorwaarden
  C    Kennis overdracht en training Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen

Tijdschema Deelprojecten

De Rijksoverheid onderschrijft het belang van efficiënte elektrische aandrijfsystemen in de industrie en juicht toe dat de Green Deal EEA hier met concrete projecten verdere ontwikkeling en uitvoering aan wil geven. Hiertoe zal de Rijksoverheid  specifiek voor de Green Deal de volgende acties uitvoeren:
a  Actief meewerken in de contacten met de industriële eindgebruikers en financiële
     instellingen, en daarbij optreden als intermediair, (mede)aanjager en stimulator.
b  Bezien op welke wijze financieringsbelemmeringen kunnen worden weggenomen, om de
     financiering van EEA-projecten te vergemakkelijken.
c  Optreden als eerste afnemer via een of meerdere van de EEA-projecten.
d  Het leveren van een financiële bijdrage voor de start en organisatie van het project ter
    grootte van ca.  € 150.000,- excl. BTW.

Doelgroepen
1  De eindgebruikers van aandrijfsystemen
2  De apparatenbouwers, Original Equipment Manufacturer (OEM)
3  De leveranciers van motoren, drives, aandrijfsystemen en onderhoudsdiensten
4  (Industriële)diensverleners

Deelnemende bedrijven UNETO-VNI en FEDA  (stand 16 oktober 2012)

EMO van UNETO-VNI:  (14)

EMMS van de FEDA:  (14)

Elektromotoren De Vier vof, Amsterdam
Elektromotoren Bracke, Clinge
Van Steen, Wijchen
Spit Electromechanica, Almelo
Van Meer Industrial Services, Tholen
Beckmann-Kamphuijs, Enschede
Duursma Aandrijftechniek, Almelo, Deventer
Julo, Enschede
Facta Products, Uitgeest
Bosma & Bronkhorst, Zaandam
Technopiont, Zutphen
Electro-Techniek Henny Geraerds, Maastricht
Elektromotoren Emmen, Emmen
EKU Eems Industrietechniek bv, Delfzijl

Rotor bv, Eibergen
Kolmer Elektromotoren, Putten
Helmke, Vaassen
ATB aandrijftechniek, Kampen
Duursma Industrietechniek, Apeldoorn
WEG Benelux, Oldenzaal
ABB, Rotterdam, Ettenleur
Siemens Nederland nv, Den Haag
Lenze bv Aandrijftechniek, ’s Hertogenbosch
Köbo Nederland bv, Groningen
Electro ABI bv, Haarlem
Eriks bv, Alkmaar
SEW Eurodrive bv, Rotterdam
EN motoren, Nijmegen

De bijdrage van bovenstaande bedrijven aan het project Green Deal EEA is ‘ in natura ’
d.w.z. in manuren.