Zoeken

Operator

Hoe kunnen wij u helpen?

Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen direct contact op met u.

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Green Deal Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen. (GD EEA)

De Green Deal biedt bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden een helpende hand bij het realiseren van duurzame initiatieven.
De vakgroep Elektro Mechanisch Onderhoud (EMO) van UNETO-VNI en de sectie Electrical & Mechanical Motion Solutions (EMMS) van de  Federatie van leveranciers van Aandrijf – en Automatiseringstechniek (FEDA) hebben het initiatief genomen om een Green Deal Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen bij het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) voor te stellen.

Ontstaan Green Deal Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen

Dit omdat zij constateren dat de enorme potentie van energiebesparing met optimalisatie van elektromotorsystemen niet goed wordt benut. De twee partijen hebben daarin een gemeenschappelijk onderwerp en werken samen. Met de Green Deal willen zij een bredere toepassing van efficiënte elektrische aandrijfsystemen stimuleren.
Op donderdag 11 oktober 2012 is de Green Deal Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen
(GD EEA) officieel getekend door de directeur van Uneto-VNI, mevrouw Titia Siertsema en de voorzitter van de FEDA, de heer Egbert Stremmelaar en Minister Verhagen.
Wat houd de Green Deal in?
De Green Deal richt zich op het realiseren van concrete energiebesparing en CO2-reductie door het toepassen van efficiënte aandrijfsystemen bij industriële bedrijven. Het kabinet beoogt een Green Deal met de samenleving, die bijdraagt aan verduurzaming van de maatschappij op korte en langere termijn en die lonend is voor overheid en maatschappij. Doel van de Green Deal is laten zien dat groen en groei hand in hand gaan.

Barrières wegnemen en kansen benutten

Bij de Green Deal gaat het om concrete duurzame initiatieven, waarbij barrières verdwijnen, innovaties ontwikkeld, gefinancierd en toegepast worden en duurzame kansen worden benut.
In de praktijk loopt de maatschappij echter op tegen belemmeringen aan die in de weg staan aan initiatieven die leiden tot een verdere verduurzaming.

In de Green Deal willen de deelnemende partijen concrete afspraken maken die deze belemmeringen wegnemen, zodat de initiatieven die anders moeilijk van de grond komen ruim baan krijgen. 

Uitvoering Green Deal

Om bovenstaande te verwezenlijken worden een aantal business cases (gestart wordt met 5 pilots) bij industriële productiebedrijven ontwikkeld. Zodat deze bedrijven een onderbouwde investeringsbeslissing kunnen nemen m.b.t. energiebesparing middels efficiënte elektrische aandrijfsystemen. Na het starten van de Green Deal zal de werving van industriële bedrijven doorlopen. Andere onderdelen van de Green Deal zijn financiering van business cases en kennisoverdracht en training. Het project heeft een doorlooptijd van ongeveer 2,5 jaar.

Voor de industriële bedrijven betekent een optimalisatie van elektrische aandrijfsystemen
een directe kostenbesparing en de mogelijkheid om de vrijkomende financiële middelen op andere wijze in te zetten. Dit vertaalt zich 1 op 1 in een verbetering van de concurrentiepositie. Door een gezamenlijke aanpak in de gehele keten kan met de uitvoering van de Green Deal EEA een start worden gemaakt met het wegnemen van de bij individuele marktpartijen bestaande knelpunten, zoals onbekendheid met systeem aanpak, gebrekkige toepassing van ‘life cycle cost principes’, ‘best available technologies’ en ‘best practices’ en gebrek aan financieringsmogelijkheden.