Zoeken

Motortemperatuur meten met de PT100-sensor

De machine-industrie staat letterlijk nooit stil. Bij veel bedrijven staan machines dag en nacht te draaien, om bijvoorbeeld bepaalde producties 24/7 door te laten lopen. Bij zo’n continu proces is het logisch dat de temperaturen van de machines hoog op kunnen lopen. Deze moeten dus goed gemonitord en beschermd worden.

Om de temperatuur of hitte van machineonderdelen te meten, wordt de PT100-sensor vaak ingezet. In de machinerie is de PT100 een veelvoorkomende weerstandsthermometer. Dit specifieke type temperatuursensor meet de temperatuur door middel van elektrische weerstand. Hierdoor wordt de motortemperatuur continu bewaakt en beschermd tegen een te hoge motortemperatuur.

20211004-155534

 

Waar staat PT100 voor?

PT100 is een afkorting van twee termen:

  • Platina; het materiaal waar de weerstandsdraad in een PT100 is gemaakt is.
  • 100; dit getal staat voor de elektrische weerstand van 100Ω, die de sensor bij 0°C heeft.

 

Naast de PT100 bestaat ook de PT500, PT1000 en PT2000. Hierbij staat net als bij PT100 het getal gelijk aan het aantal ohm aan 0°C.

 

Temperatuur bepalen met de PT100-sensor

De machinetemperatuur is dankzij de PT100 zeer nauwkeurig te bepalen. Dit komt door de directe relatie tussen de weerstand van de PT100 en de temperatuur. De werking hiervan is redelijk eenvoudig. Eerst meet u wat de weerstand is tot twee cijfers achter de komma. Vervolgens is in een PT100-waardetabel af te lezen welke temperatuur bij welke weerstand hoort. Zo staat 94,27Ω gelijk aan -40°C, is de machinetemperatuur bij 107,79Ω precies 20°C en is 138,51Ω hetzelfde als 100°C.

De PT100 kan temperaturen meten tussen de -50°C en 400°C en is daardoor geschikt voor veel machines.

 

Tweedraads-, driedraads- en vierdraads aansluiting

De weerstand van de PT100 wordt beïnvloed door de toevoerleiding van de PT100. Hoe groot de invloed is, hangt af van welke verbinding gebruikt wordt: 2-draads, 3-draads of 4-draads.

PT100 in 2-draadsaansluiting

Hierbij wordt de weerstand van de kabels als een fout in de meting toegevoegd.

PT100 in 3-draadsaansluiting

Bij de 3-draadsaansluting wordt de invloed van de weerstand zoveel mogelijk gecompenseerd.

PT100 in 4-draadsaansluiting

Deze aansluiting wordt ingezet voor precieze metingen, omdat hierbij de invloed van aansluitkabel volledige wordt geëlimineerd.  

 

Andere weerstandsthermometers

De PT500, PT1000 en PT2000 zijn niet de enige alternatieven voor de PT100. Een veelgebruikte weerstandsthermometer in de machinebouw is de thermokoppel. Hierbij moet wel aangegeven worden dat het inzetten van een PT100-sensor meer voordelen biedt dan de thermokoppel, die vooral uit kostenoverweging wordt ingezet.

De thermokoppel is over het algemeen minder nauwkeurig, voldoet niet aan alle internationale normen én door het maximale temperatuurbereik van 150°C voor een stuk minder machines geschikt.