Zoeken

Operator

Hoe kunnen wij u helpen?

Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen direct contact op met u.

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Keuring handgereedschap volgens NEN 3140

HET BELANG VAN NEN3140

NEN3140 is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat. NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot en met een nominaal spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500  Volt gelijkspanning.

De Nederlandse wet stelt dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. NEN 3140 voorziet in de nodige bepalingen om hieraan te voldoen. 

Waarborgen van veilig elektrisch gereedschap

Voor het waarborgen van een veilige bedrijfsvoering is de NEN 3140 toe te passen op het gebruik van (en het omgaan met) elektrische installaties en gereedschappen. Door het inspecteren en keuren van elektrisch gereedschap wordt een veilige werkomgeving gecreëerd. Echter stel de NEN 3140 ook eisen aan de gebruikers van dergelijke middelen omtrent veilig gebruik. 

NEN 3140 BESTAAT UIT 3 VERSCHILLENDE ONDERDELEN:

Elektrisch gereedschap moet veilig en bruikbaar zijn.
Elektrische installaties dienen veilig te zijn en geen gevaar voor personen te zijn.
Gebruikers van elektrische bedrijfsmiddelen dienen duidelijke instructie te krijgen over veilig gebruik van deze middelen.
Werken met- of aan elektrische apparatuur kan de volgende risico’s op letsel met zich meebrengen: elektrische schok, elektrische verbranding, vlambogen, brand en ontploffing.

Bedrijven dienen aan te kunnen tonen (VCA) dat alles in het werk gesteld is om deze risico’s tot een minimum te beperken. Dit kunnen bedrijven doen door periodiek elektrische installaties en elektrisch handgereedschap te onderwerpen aan een keuring uitgevoerd door een speciaal daarvoor opgeleid persoon; Keurmeester Elektrische Arbeidsmiddelen NEN3140 + Vakbekwaam Persoon NEN3140. 

Tweeledige inspectie

De Inspectie van deze middelen is twee ledig, enerzijds visueel en anderzijds een inspectie waarbij de middelen ook daadwerkelijk getest worden op b.v. isolatie en lekstroom. De frequentie van inspectie hangt af van een aantal aspecten: frequentie van gebruik, deskundigheid van gebruikers, kans op beschadigen en omgevingsfactoren. Voor handgereedschap komt uit de risico analyse naar voren dat het keuren van 1 keer per jaar wenselijk is. Een keuring is en blijft wel een moment opname, daarom moet handgereedschap onderhouden worden en eventueel herkeurt worden ook al is de keuringstermijn nog niet verstreken.

Voor de identificatie en rapportage van de keuringswerkzaamheden moet er niet alleen een keuringssticker op de machine staan. De machine krijgt ook een eigen uniek (QR)-codenummer. Dit codenummer wordt in de machine gegraveerd. Door de code in te voeren op internet (met uw eigen inlognaam en wachtwoord) heeft u 24/7 toegang tot alle machine en test gegevens van al uw machines die u heeft laten keuren.   

Onderstaand een voorbeeld van de keuringsssticker die op de motor geplakt is.

qr-code-c0158-print.jpg

Wilt u zelf ervaren hoe het gaat en hoe het er uitziet, klik dan op deze link en log vervolgens in met onderstaande gegegevens.

INLOGGEGEVENS:

Inlognaam:      De Vier NEN3140

Wachtwoord:  DeVierNEN3140

Voor aanvang van de keuringen moet er een afspraak gemaakt worden volgens welke van twee onderstaande punten de keuringen uitgevoerd zullen worden:

  1. Keuren + rapporteren.
  2. Keuren + rapporteren + na overleg repareren.

NEN 3140 heeft vaak een verplichtend karakter omdat de arbeidsinspectie en verzekeringsmaatschappijen deze norm als bindend beschouwen. Het is echter ook goed om de norm uit een andere invalshoek te belkijken. De norm kan een meerwaardebieden voor een bedrijf of organisatie. De NEN 3140 beschermt werknemers tegen risico’s, voorkomt storingen en verbetert de bedrijfscontinuïteit. 

WELKE ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN KEURT DE VIER?

Populair gezegd; alle apparaten waar werknemers bedrijfsmatig mee in aanraking komen en waaraan een stekker bevestigd is.  Zowel voor 230 Volt (1 fase) als voor 400 Volt (3 fase). Dus geen apparaten die in de privé sfeer gebruikt worden.   Onder elektrische arbeidsmiddelen wordt o.a. verstaan: boormachines, haakse slijpers, verlengsnoeren / kabel haspels,  verplaatsbare schakel en verdeelinrichtingen, stofzuigers, koffiezet apparaten, koelkasten, soldeerbouten, laders en accu’s van accu boormachines, zaag machines, … etc.

Voor vragen of advies kunt u ons altijd bereiken