Zoeken

Beschermingsklasse IP voor elektromotoren

Voor roterende elektrische machines zijn beschermingsgradaties vastgesteld tegen het binnendringen van stofdeeltjes en vloeistoffen. Een en ander is vastgelegd in de norm: IEC 34-5 (NEN-EN 60034-5). De specialisten van Elektromotoren De Vier kunnen u daar alles over vertellen.

IP55 standaard voor elektromotoren

De beschermingsgraad van elektromotoren wordt aangeduid met een IP-klasse met twee cijfers voor bescherming tegen respectievelijk vaste delen en water. Een voorbeeld is beschermingsklasse IP55.

  • IP = de klasse van de beschermingsgraad tegen het binnendringen van vreemde componenten.
  • Het eerste cijfer 5 = beperkt stofdicht, het binnendringende stof mag de werking van de motor niet nadelig beïnvloeden.
  • Het tweede cijfer 5 = bescherming tegen waterstralen (onder een beperkte druk) uit een willekeurige richting.

Hoe hoger de cijfers des te groter de graad van bescherming. Dat is ook te zien in onderstaande tabellen.

Tabellen

Elektromotoren De Vier levert de meeste motoren standaard in IP55. Deze motoren zijn geschikt voor een normale buitenopstelling.

Beschermingsklasse elektromotoren aanpassen goed overwegen

  • De keuze van een beschermingsklasse wordt gebaseerd op de verkleining van de storingskansen van een elektromotor, maar is nooit een garantie voor een storingsvrije werking.
  • Een hogere beschermingsklasse dan voor een bepaalde toepassing strikt noodzakelijk is, kan averechts kan werken op de bedrijfszekerheid.
  • Goede stofdichtingen geven bij snellopende motoren meer warmteontwikkeling bij de lagerconstructie.
  • Condensgaten voor inwendige drukvereffening moeten gedeeltelijk (bij IP55) of geheel (IP56) gesloten worden.
  • De opstelling van de motor dient in overeenstemming te zijn met de bouwvorm die op het typeplaatje vermeld staat.

 

Wilt u meer weten over de beschermingsklasse van de voor u meest geschikte elektromotor, neem dan contact op met Elektromotoren De Vier.