Zoeken

Nasmeren kogellagers

Smeervet (kogel)lagers regelmatig vernieuwen

Bij voorkeur worden elektromotoren voorzien van kogellagers. Alleen bij een voor kogellagers te hoge radiale belasting worden aan de aandrijfzijde cilinderlagers toegepast. Deze kunnen grotere radiale krachten opnemen, maar moeten wel vaker worden nagesmeerd.

Factoren die smeerintervallen beïnvloeden

De meeste elektromotoren die Elektromotoren De Vier levert, zijn voorzien van SKF-lagers en worden standaard geleverd met een lithiumcomplex-vet als smeermiddel (Shell Alvania R3). Bij het nasmeren moet rekening worden gehouden dat er lagervet gebruikt wordt dat mengbaar is met het vet dat al in het lager aanwezig is. Gebeurt dit niet dan gaan de goede smeer eigenschappen van het lagervet verloren en kan het lager mogelijk vroegtijdig uitvallen.

De smeerintervallen voor (kogel)lagers zijn sterk afhankelijk van:

  • toerentallen
  • lagerbelasting
  • omgevingsfactoren
  • opstelling van de elektromotor

Hoog toerental nadelig voor kwaliteit smeervet

Bij de berekening van de levensduur van lagers van elektromotoren wordt altijd uitgegaan van de totale axiale en/of radiale belasting in combinatie met het toerental en

de toegepaste lagerconstructie. Bij grote lagers gaat, in combinatie met hoge toerentallen, de zeepstructuur van het smeervet door vermaling snel achteruit.

Opstelling ook bepalend voor levensduur smeervet

De levensduur van het smeervet is ook afhankelijk van de opstelling van de elektromotor. Bij verticale opstelling is de theoretische levensduur de helft in vergelijking met een horizontale opstelling. Ook externe trillingen hebben een nadelige invloed. Er kan dan ‘bleeding’ optreden, waarbij het vet olie afscheidt.

Pas op voor een overmaat aan smeervet

Het is belangrijk dat het lager is voorzien van de juiste hoeveelheid vet. Door een overmaat aan vet stijgt de bedrijfstemperatuur van het lager, zeker bij hoge toerentallen. De algemene regel is dat alleen het lager en de vrije ruimte in het lagerhuis gedeeltelijk (tussen 30 en 50%) met vet worden gevuld.

Nasmeren bij een draaiende elektromotor

Nasmeren dient altijd te geschieden bij draaiende elektromotor. Bij de eerste nasmering is het vetkanaal van vetnippel naar de lagerkamer nog helemaal leeg. Dit moet eerst worden gevuld, waarna pas met enige tegendruk het lager nagevuld kan worden. Bij een elektromotor met een automatische vuilvetafvoer is onbeperkt nasmeren mogelijk.

Bij nasmering dient het advies van lager- en vetleverancier gevolgd te worden. De onderstaande tabel is een algemene richtlijn.

Wilt u meer weten over lagers voor elektromotoren en de wijze van nasmeren? Neem dan contact op met de specialisten van Elektromotoren De Vier.

nasmeertijd-in-uren-openlagers-en-toerental