Zoeken

Elektromotoren onderhoud: vijf tips om slijtage te voorkomen

In veel bedrijfsprocessen nemen elektromotoren een centrale rol in. Vaak worden ze langdurig en intensief gebruikt. Het is dan ook onvermijdelijk dat na verloop van tijd slijtage optreedt. Door slijtage werkt de elektromotor minder efficiënt en dit kan hogere kosten en zelfs uitval tot gevolg hebben. 

Hoe snel en hoe sterk een elektromotor slijt, hangt voor een groot deel af van het aantal bedrijfsuren, het toerental en de beveiliging tegen overbelasting. Gelukkig zijn er veel manieren om met het juiste onderhoud de levensduur van elektromotoren te verlengen. We helpen u graag op weg om slijtage te voorkomen. In dit artikel zetten we vijf tips op een rij die bijdragen aan een langere levensduur van uw elektromotoren.

 

Zorg zo veel mogelijk voor een droge opstelling

Vocht kan aanzienlijke schade aan elektromotoren veroorzaken, zoals corrosie of verkleving. Ook kan kortsluiting ontstaan, waardoor in het ergste geval de motor onherstelbaar beschadigd raakt.

Vochtschade is vaak te voorkomen door de juiste voorzorgsmaatregelen. Zorg ervoor dat uw elektromotoren altijd in een droge ruimte staan. De motor zoveel mogelijk waterdicht maken is een optie. Door het dichtkitten van alle passingen, keerringen op de assen monteren en de klemmenkast ingieten bijvoorbeeld. Ook een waterdichte aansluitkast en goed passende wartels dragen bij aan voorkomen van vochtproblemen.

Let bij de aanschaf van een elektromotor al op de vochtbestendigheid. De beste indicatie hiervoor is de IP (Ingress Protection) beschermingsgraad. Deze bestaat altijd uit twee cijfers. Het tweede cijfer geeft de bescherming tegen vocht aan. IP 50 bijvoorbeeld biedt geen enkele bescherming.  IP 55 komt vrij veel voor en biedt in de meeste gevallen voldoende bescherming. Een elektromotor met IP 58 kan zelfs langdurige onderdompeling in water aan.

 

Goede uitlijning voorkomt slijtage en schade

Voor elke elektromotor geldt dat goed uitlijnen belangrijk is. Uitlijnen voorkomt niet alleen slijtage, maar ook schade. Met niet goed uitgelijnde machines kunt u tegen de volgende problemen aanlopen:

  • Hogere trilling- en geluidsniveaus.
  • Vroegtijdige schade aan lagering, koppelingen en asafdichtingen. 
  • Hogere energiekosten door wrijvingsverliezen.

Dit kan leiden tot storingen aan de elektromotor. Met de juiste uitlijning gaan uw elektromotoren langer mee en bespaart u zich een hoop onderhouds- en reparatiekosten. Daarnaast voorkomt u kosten door productieverlies als gevolg van uitval van de motor.

 

De juiste smering is essentieel bij onderhoud elektromotoren

Om te zorgen dat motoronderdelen efficiënt blijven draaien is de juiste smering essentieel. Welk middel uw motor ook gebruikt, smeermiddelen verminderen slijtage doordat ze eraan bijdragen wrijving en hitte te minimaliseren. Ook helpt een goede smering om vervuiling en roestvorming te voorkomen.

Zoals bij de lagers. Afhankelijk van het type lager dient u deze periodiek na te smeren. Houd er daarbij rekening mee dat u de lager aan de niet aangedreven zijde (NAZ) vaak met een andere hoeveelheid vet nasmeert dan de lager aan de aangedreven zijde (AZ). Meestal heeft de motorfabrikant op de motor een plaatje aangebracht waarop de toegepaste lagers staan, het te gebruiken smeermiddel en de nasmeerinterval.

 

Zorg altijd voor de nodige koeling

Een te hoge temperatuur kan aanzienlijke schade veroorzaken aan uw elektromotor. Vaak zijn de oorzaken van een te hoge temperatuur in de motor overbelasting, onderspanning, overspanning of onjuiste ventilatie. Handhaaf en controleer dus regelmatig de juiste temperatuur, om onnodige schade aan uw elektromotor te voorkomen.

Is de motor te heet, laat deze dan altijd afkoelen om temperatuurschade te voorkomen. Houd ook altijd de werkomgeving schoon en opgeruimd om ervoor te zorgen dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd of verstopt raken.

Als de temperatuur van de elektromotor plotseling stijgt, kan dit een indicatie zijn van een onderliggend probleem. Voorkom schade en laat de motor nakijken wanneer deze onverwacht te heet wordt.

 

Regelmatige controle en onderhoud van elektromotoren

Regelmatige controle en onderhoud is essentieel voor elektromotoren. Dit lijkt een open deur, maar helaas ontstaat er onnodig vaak schade aan elektromotoren door te weinig of onjuiste controle en onderhoud.

Denk bijvoorbeeld eens aan een trillingsmeting: een meting om vast te stellen of machines of onderdelen daarvan schade ondervinden van te sterke trillingen.

Een ander voorbeeld van een controle die bijdraagt aan het voorkomen van slijtage aan elektromotoren is SPM (Shock Pulse Method), in het Nederlands schokpulsmethode. Het gaat hier om het meten van de conditie van lagers, waardoor u eventuele problemen met de lagers voortijdig signaleert.

Of het nu gaat om grote of kleine, lichte of zware motoren: de kosten van regelmatige controle en onderhoud van elektromotoren verdient u altijd weer terug. Een controle laten uitvoeren voor uw elektromotor, of uw elektromotor juist onderhouden? Neem contact met ons op, wij helpen u graag.