Zoeken

Nieuwe regelgeving IE3 en IE4-elektromotoren bespaart veel energie. Dit zijn de eisen.

Elektromotoren nemen in veel bedrijfsprocessen een belangrijke rol in. Door het langdurige en intensieve gebruik ervan, zijn elektromotoren verantwoordelijk voor een groot aandeel in het energieverbruik. 97% van de ‘total cost of ownership’ van een industriële elektromotor bestaat uit energiekosten. Energie-efficiëntie is daarmee een sleutelfactor bij de aankoop van een elektromotor. Daarnaast bepalen wettelijke IE-richtlijnen de minimale energieklasse waaraan een elektromotor moet voldoen.

 

Waarom IE-richtlijnen?

Wereldwijd komt 40 procent van het totale elektriciteitsverbruik voor rekening van elektromotoren, pompen, compressors en ventilatoren. Binnen Europa gaat het zelfs om een aandeel van bijna 50 procent van alle geproduceerde energie, die de ruim 8 miljard elektromotoren in Europa verbruiken. 

Het potentieel om op een vrij eenvoudige manier veel energie te besparen is dus enorm. Een energiebesparing van maar liefst 25 procent is kosteneffectief te realiseren. Ondanks deze cijfers is de efficiëntie van elektromotoren, in vergelijking met andere investeringen in duurzame energie, relatief achtergebleven.

 Om het energieverbruik te verlagen en tegelijkertijd het bewustzijn over duurzaamheid bij bedrijven te vergroten, stelde de Europese commissie in 1999 verschillende efficiëntieklassen vast voor elektrische motoren. Deze klassen zijn sinds 2008 internationaal bekend als de IEC-standaarden voor elektrische motoren, met classificaties oplopend van IE1, IE2, IE3 tot en met IE4. De normen dragen inmiddels succesvol bij aan het terugdringen van het mondiale energieverbruik.

 

Verschillen tussen IE-richtlijnen

De afkorting ‘IE’ staat voor International Efficiency. Het is een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor, die wordt bepaald volgens de IEC 60034-30. U vindt de IE-klasse op het typeplaatje van de motor. Hierbij geldt: hoe hoger het nummer, hoe hoger de besparing. 

De verschillende IE-richtlijnen zijn:

  • IE1: Standaard rendement
  • IE2: Hoog rendement
  • IE3: Premium rendement
  • IE4: Super premium rendement

Uitgedrukt in cijfers bedraagt het rendementsverschil tussen IE1 en IE4 ruim 13% bij een elektromotor met laag vermogen (0,75 kW), tot 3% bij een motor met een vermogen van 90 kW. Het verschil tussen IE2 en IE4 is gemiddeld 6% bij een motor van 0,75 kW en bijna 2% bij een elektromotor met een vermogen van 90 kW. 

 

Hoewel de verschillen bij motoren met een hoog vermogen kleiner zijn, is de besparing gezien het hoge vermogen en het aantal draaiuren desondanks aanzienlijk. Een elektromotor met een hoog vermogen is bovendien efficiënter dan een motor met een laag vermogen. Zo bedraagt het rendement van een 4-polige IE4-motor van 0,75 kW gemiddeld 85,7%. Bij een vermogen tot 375 kW neemt het rendement van een IE4-motor toe tot 96,7%.

 

IE1, IE2, IE3 en IE4 efficiencytabel

 energy-efficiency-label-ie

 

Bij de cijfers dient opgemerkt te worden dat de IE-normen betrekking hebben op een brede groep elektromotoren met een nominaal vermogen van 0,12 tot 1000 kW, op basis van continu bedrijf met vaste snelheid. De IE-classificatie is van toepassing op zowel 2-, 4-, 6- als 8-polige motoren.

 

IE3: Premium Efficiency

De IE3 Premium Efficiency-norm stelt dat een nieuw geproduceerde, of naar de EU geïmporteerde, elektromotor al sinds 2017 ten minste over een IE3-typeplaatje moet beschikken. De richtlijn geldt voor 2- tot en met 8-polige elektromotoren met een spanning tot 1000V en een nominaal vermogen van 0,75 kW tot 375 kW. Deze groep motoren is namelijk verantwoordelijk voor bijna twee derde van het totale elektriciteitsverbruik door elektromotoren. In de bovenstaande tabel ziet u welk minimaal rendement bij welk vermogen hoort.

 

Oude IE-klassen nog gebruiken?

Het gebruik van de oudere IE1- en IE2-energieklasse is nog mogelijk, maar niet altijd verstandig om te doen. Ondanks het feit dat een IE3- of IE4-motor in aanschaf vaak duurder is, is deze optie op de lange termijn juist voordeliger. Door de duurzame eigenschappen van een IE3- of IE4-motor, verdient u de hogere aanschaf- of ombouwkosten gemakkelijk terug. 

Als u nu een nieuwe motor bestelt, is het dus verstandig om te kiezen voor een zo hoog mogelijke efficiëntie; op dit moment een IE3 of IE4. Deze typen motoren besparen veel energie, dankzij het gebruik van hogere kwaliteit magnetisch staal, minder weerstandsverliezen, betere koeling en krachtoverbrenging. 

Om het juiste type voor uw toepassing te bepalen, kijken de professionals van Elektromotoren De Vier graag met u mee. Vul hetcontactformulier in en dan nemen wij snel contact met u op.