Zoeken

Toerental elektromotor vast of variabel

Het toerental van een elektromotor kan variëren en wordt grotendeels bepaald door het aantal wikkelingen plus de aangeboden netfrequentie.

Elektromotoren De Vier is dé specialist op het gebied van het wikkelen van elektromotoren. Met de kennis die is opgebouwd sinds 1930 maakt het Amsterdamse wikkelbedrijf gebruik van de modernste technieken.

Meerdere toerentallen mogelijk

Motoren met twee of meerdere toerentallen zijn voorzien van een zogenoemde Dahlanderwikkeling of een gescheiden wikkeling.

De Dahlanderwikkeling berust op het principe dat met slechts één wikkeling, die op twee manieren geschakeld kan worden, de motor op twee toerentallen kan draaien. Een nadeel is dat de toerentallen zich altijd moeten verhouden als 1 : 2.

Bij gescheiden wikkelingen kan de motor worden voorzien van twee of drie verschillende wikkelingen. Voordeel is dat de pooltallen zich niet als 1 : 2 behoeven te verhouden. Bovendien kan de motor zodanig ontworpen worden, dat de gewenste toerentallen en vermogensspecifiek zijn afgestemd op de toepassing. 

Traploze toerenregeling met frequentieregelaar

Door aansluiting op een frequentieregelaar is het toerental van een elektromotor nauwkeurig te beïnvloeden, bijvoorbeeld van 0 tot 1500 toeren. Hierdoor kunnen productieprocessen worden geoptimaliseerd en energie worden bespaard.

Als de motor wordt aangesloten op een frequentieregelaar gelden er doorgaans géén restricties wanneer het regelbereik ligt tussen 30% tot 120% ten opzichte van het nominaal motor-toerental (bij 50 Hz). Buiten dit regelbereik is overleg met de motorfabrikant noodzakelijk.

Tacho of pulsgever voor controle toerental

Sinds de introductie van frequentieregelingen, waarmee aandrijvingen geregeld en gepositioneerd kunnen worden, zijn analoge tacho’s en digitale pulsgevers van een nog groter belang geworden. De nauwkeurigheid van het proces wordt onder meer bepaald door de nauwkeurigheid van het signaal van de pulsgever of tacho. Vooral het detecteren van stilstand is van cruciaal belang. Een stilstaande tacho of pulsgever geeft geen signaal af, maar een defecte ook niet.

Een tacho is te vergelijken met een dynamo op een fiets. Naarmate er harder wordt gefietst, wordt de spanning hoger en gaat het licht feller branden. Een tacho geeft een spanning af die gerelateerd is aan de motorsnelheid: hoe hoger de motorsnelheid, hoe hoger de spanning.

Een pulsgever geeft per omwenteling een aantal pulsen af  (bv. 512, 1024 of 2048). Met dit signaal (0 of 1) kan onder meer de snelheid worden geregeld.

De werking van de pulsgever is gebaseerd op een roterende schijf, een lichtbundel en een optische opnemer. De schijf heeft een aantal uitsparingen (bv. 512, 1024 of 2048). Aan de ene zijde van de schijf staat de lichtbundel (LED); aan de andere zijde van de schijf zit de optische opnemer. De roterende schijf onderbreekt de lichtbundel, elke onderbreking is het einde van de puls. Hoe meer pulsen per omwenteling, hoe nauwkeuriger de opnemer.

Wilt u weten welk systeem en welk toerental van een elektromotor het meest geschikt is voor uw bedrijfssituatie, neem dan contact op met de specialisten van Elektromotoren De Vier.