Zoeken

Isolatieklasse elektromotoren

In elektromotoren worden diverse isolatiematerialen toegepast met elk een eigen functie.

De meest belangrijke zijn:

  • isolatie van het wikkeldraad
  • groef- en fase-isolatiematerialen voor isolatie tussen wikkeling en het statorblikpakket en fase-wikkelingen onderling
  • impregnering van de complete wikkeling
  • isolatiekous voor doorverbindingen
  • isolatie van uitlopers (o.a. de verbinding tussen de wikkeling en het klemmenbord)

De specialisten van Elektromotoren De Vier kunnen u precies vertellen welke isolatie het meest geschikt is voor de door u gewenste elektromotor.

Isolatiematerialen onderverdeeld in klassen

Alle isolatiematerialen die in elektromotoren gebruikt worden, zijn onderverdeeld in klassen. Deze isolatieklassen worden aangeduid met de letters A, E, B, F en H. Elke klasse heeft een eigen temperatuurgrens.

Isolatiemateriaal van een bepaalde klasse behoudt bij de bijbehorende grenstemperatuur z'n mechanische en elektrische eigenschappen met een lange levensduur. Aan de hand van de temperatuurgrenzen worden tevens de maximaal toelaatbare bedrijfstemperaturen van de wikkeling in de elektromotor bepaald.

Hierbij gaat men uit van een continu gebruik (S1) van het nominale vermogen bij een omgevingstemperatuur van 40 °C voor landinstallaties.

Isolatieklasse elektromotoren

Isolatieklasse met extra temperatuurreserve

Er wordt steeds vaker gevraagd naar normmotoren met isolatieklasse F en een wikkelingstemperatuurstijging overeenkomstig de B-klasse (max. 80 K). Bij deze uitvoering is standaard een extra temperatuurreserve van 25 K aanwezig.

Deze reserve kan door de gebruiker, na overleg met de fabrikant, o.a. worden benut voor toepassing bij een hogere omgevingstemperatuur (boven 40°C), voor belasting boven het nominale vermogen en voor toepassingen waarbij rekening gehouden dient te worden met een grotere voedingsspanningfluctuatie dan gebruikelijk.

Wilt u meer weten over de voor uw bedrijfssituatie meest geschikte isolatieklasse van elektromotoren, neem dan contact op met de specialisten van Elektromotoren De Vier.