Zoeken

Spanningsnormen voor elektromotoren

De norm NEN 10 038 (dezelfde als IEC 38) beschrijft de standaard spanningen voor het net, de apparaten en installaties en voorziet in een ‘normspanning’ van 3 x 230V/400V - 50 Hz. Door deze normalisatie ontstaat er op termijn binnen Europa een groter gebied waarbinnen eenzelfde spanning heerst, waardoor er minder variaties in apparaten nodig zullen zijn.

Zone A en zone B bepalen toleranties elektromotoren 

De toleranties op de netspanning wanneer onder meer uw elektromotor in bedrijf is, zijn vastgelegd in nationale normen, zoals NEN 3173. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen zone A en zone B. Bij zone A geldt een tolerantie op de spanning van ca. 5% en voor zone B van ca. 10%. 

figuur-pagina-13

Een elektromotor moet in staat zijn om in zone A zijn voornaamste functie te vervullen, maar hoeft daarbij niet volledig te voldoen aan de spanning en frequentie die oorspronkelijk zijn toegekend. De motor mag bepaalde afwijkingen vertonen. De temperatuurverhogingen mogen bijvoorbeeld groter zijn dan op de kenplaat wordt aangegeven. 

Oppassen voor thermische veroudering elektromotor

In de praktijk zal een motor wel eens worden gebruikt buiten de grenzen van zone A. Dat moet echter zoveel mogelijk worden voorkomen omdat de levensduur van de motor door thermische veroudering korter wordt.

Ook in zone B mag een machine afwijkingen vertonen ten opzichte van de toegekende spanning en frequentie, die groter zijn dan in zone A. De temperatuurverhogingen mogen zelfs groter zijn dan die in zone A. Langdurig bedrijf aan de buitengrens van zone B wordt afgeraden.

Spanningsrichtlijnen op kenplaat elektromotor

Elektromotoren De Vier levert een aantal staandaard elektromotoren met spanningen van:

  • 1 x 230 Volt 50 Hz (lichtnet)
  • 3 x 230/400 Volt 50 Hz (krachtstroom)
  • 3 x 400/690 Volt - 50 Hz (krachtsroom)
  • 3 x 460 Volt 60 Hz

Op verzoek zijn andere spanningen leverbaar. De spanning waarvoor de motor ontworpen is, staat altijd op de kenplaat aangegeven.

Wilt u meer weten over de spanningsnormen waaraan uw elektromotor moet voldoen, neem dan contact op met de specialisten van Elektromotoren De Vier.