Zoeken

Onderhouds- en bedrijfsvoorschriften voor elektromotoren

De elektromotoren die Elektromotoren De Vier levert, worden door vakbekwaam personeel gemonteerd en geïnstalleerd. Veiligheid heeft daarbij de hoogste prioriteit. Aansluiting op het elektriciteitsnet en het in bedrijf stellen van de motor mag uitsluitend worden uitgevoerd door een erkend installateur volgens de ter plaatse geldende eisen, voorschriften en richtlijnen.

Maar er zijn meer onderhouds- en bedrijfsvoorschriften voor elektromotoren. Enkele belangrijke punten:

  • Elektromotoren dienen droog en trillingsvrij opgeslagen te worden. Openingen van kabelinvoeren en doorlopende bevestigingsgaten in flenzen moeten daarbij tijdelijk afgedicht worden.
  • Als een elektromotor langere tijd buiten bedrijf is geweest, moet voor inschakeling de isolatieweerstand worden gemeten om te bekijken of de motorwikkeling gedroogd moet worden.
  • De opstelling en montage van de elektromotor moet in overeenstemming zijn met de bouwvorm zoals op de motortypeplaat vermeld staat. De omgeving moet zo droog mogelijk zijn, met een onbelemmerde toevoer van voldoende koellucht.

Extra aandacht voor aandraaimomenten

Het aandraaimoment van bouten en moeren verdient bijzondere aandacht. Bij montage van de motor moeten die met normaal handgereedschap handvast gedraaid te worden, totdat de borgende veer platgedrukt is. Om beschadigingen van de motorconstructie te voorkomen, mogen de bouten en moeren nooit worden aangedraaid met de maximaal toelaatbare kracht. Voor de bouten en moeren van klemmenborden geldt hetzelfde.

Goede elektrische verbinding noodzakelijk

Ook een goede elektrische verbinding is noodzakelijk. Om dit te bereiken, moet de laatste moer stevig worden aangedraaid. Daarbij wordt de onderste moer tegengehouden met een tweede sleutel. Na ca. 300 bedrijfsuren dienen deze aansluiting en de montagebouten van de elektromotor gecontroleerd te worden en zo nodig opnieuw worden aangedraaid.

De aansluiting van de elektromotor moet voldoen aan de ter plaatse geldende voorschriften, waarbij een thermische beveiliging het risico van overbelasting moet beperken.

Weinig onderhoud nodig voor elektromotoren

Elektromotoren die worden geleverd door Elektromotoren De Vier vereisen over het algemeen zeer weinig onderhoud. Meestal kan dit beperkt blijven tot:

  • Schoonhouden van het oppervlak en de koelluchtopeningen voor een goede koeling.
  • Tijdige nasmering c.q. vervanging van lagers.

Lagers elektromotor nasmeren of vervangen

Elektromotoren waarbij de lagers worden blootgesteld aan extreem lage of hoge temperaturen moeten worden voorzien van speciaal vet en/of speciale lagers.

Kleinere elektromotoren zijn voorzien van gesloten lagers, kunnen niet nagesmeerd worden en moeten aan het einde van de vetlevensduur vervangen worden. Het is raadzaam om deze lagers in ieder geval elke 4 jaar te vervangen, ook in verband met een mogelijk vervuilde omgeving en de inwerking van vochtige lucht.

Wilt u meer weten over de onderhouds- en bedrijfsvoorschriften voor elektromotoren? Neem dan contact op met de specialisten van Elektromotoren De Vier.