Zoeken

Richtwaardes voor na-smeren van kogellagers van elektromotoren

Elektromotoren De Vier levert vooral elektromotoren die voorzien zijn van een SKF-lager. Hier wordt standaard een lithiumcomplex-vet als smeermiddel bijgeleverd. Natuurlijk moet er naar verloop van tijd nagesmeerd worden om de kogellagers soepel te laten lopen. Er zijn verschillende factoren die hierbij komen kijken:

  • Wanneer moet er nagesmeerd worden (nasmeerperiode/smeerinterval);
  • Het nieuwe lagervet moet mengbaar zijn met het huidige vet;
  • Het toerental van de motor;
  • Lager belasting;
  • Omgevingsfactoren;
  • Opstelling van de elektromotor. 

Nasmeerperiode van de kogellager

De nasmeerperiode van een kogellager is sterk afhankelijk van o.a. het toerental, de lager belasting, de omgevingstemperatuur en de opstelling van de elektromotor. na-smeren dient eigenlijk te gebeuren conform het advies van lager – en vetleverancier.

Maar niet altijd is het bekend welke lagers er in een elektromotor gemonteerd zijn. Daarom is het lastig om vast te stellen welk smeerinterval er gehanteerd moet worden en hoeveel lager vet er dan moet worden toegevoegd (Let op: niet alle soorten en of merken lagervet zijn met elkaar te mengen).

Smeerinterval per kogellager

Onderstaande tabel geeft een relatie weer (gemiddelde waarden) tussen de IEC-maat (as hoogt) van een elektromotor en het toe te passen smeerinterval en de hoeveelheid toe te voegen lagervet (tussen haakjes de waarden voor NU.. / rollagers), geldend voor horizontale opstelling, nominale belasting, normale omgevingstemperatuur (max. 40 graden Celsius) en bij een lager temperatuur van 70 graden Celsius.   

De hoeveelheid na te smeren vet is te berekenen met de volgende formule:

D (lager buitendiameter, mm) x B (lager breedte, mm) x 0,005 = hoeveelheid vet in gram

Het nasmeerinterval is opgegeven per motortoerental, tussen haakjes voor NU.. / rollagers;

2p: 3000 rpm  ,  4p: 1500 rpm  ,   6p: 1000 rpm  ,  8p: 750 rpm.

De toe te voegen hoeveelheid vet is weergegeven met de mogelijk gemonteerde kogellagers in de elektromotor.
 

Richtwaardes Smeren Lagers

Hoe na te smeren?

na-smeren dient te gebeuren bij een draaiende elektromotor (> ca. 300 rpm). Bij een eerste nasmering dient men er rekening mee te houden dat de kans bestaat dat het vetkanaal van vetnippel naar lager nog leeg is. Bij de eerste keer na-smeren moet er rekening worden gehouden dat eerst dit kanaal gevuld moet worden waarna (met enige voelbare tegendruk) het lager nagesmeerd kan worden. Na een revisie zorgt De Vier er altijd voor dat deze vetkanalen al voor gevuld zijn. 

Opmerkingen:

  • Na smeertijden dienen gehalveerd te worden bij motor-opstelling met verticale as.    
  • Bij iedere 15 graden temperatuurverhoging van het lager dient de nasmeerperiode gehalveerd te worden.
  • Bij lagere temperaturen kan er met een langere na smeerperiode worden volstaan echter niet langer dan tweemaal de aangegeven waarde.
  • Pas op bij een overmaat van smeermiddel in het lager. Hierdoor zal er een verhoging van de lager bedrijfstemperatuur plaatsvinden met als gevolg een verkorting van de vet levensduur. 

Neem contact op met de specialisten van Elektromotoren De Vier in Amsterdam voor meer informatie over het na-smeren van kogellagers van elektromotoren.