Zoeken

Beveiliging elektromotoren tegen overbelasting

Een elektromotor raakt defect wanneer isolatiematerialen hun mechanische en elektrische eigenschappen verliezen door oververhitting.

De genormaliseerde waarde voor de levensduur van isolatiematerialen is 20.000 tot 25.000 uur, gebaseerd op de maximaal toelaatbare grenstemperatuur. Deze theoretische levensduur wordt echter, zo leert de ervaring, meestal met een veelvoud overschreden.

Langere levensduur elektromotoren

De isolatieklasse van een motor bepaalt de maximaal toelaatbare wikkelingstemperatuur van 120°C bij klasse B (grenstemperatuur 130°C) en 145°C bij klasse F (grenstemperatuur 155°C). Bij elke 10 graden overschrijding hiervan loopt de levensduur van de wikkeling met de helft terug.

De elektromotoren die Elektromotoren De Vier levert, zijn standaard voorzien van klasse F (155°C)-isolatiematerialen, maar zijn dusdanig ruim bemeten dat de temperatuurstijging van de wikkeling ver beneden de F-klasse blijft. De te verwachten levensduur is dan ook aanmerkelijk langer.

Thermische Beveiliging van elektromotor

In bedrijven neemt de temperatuur van wikkelingen langzaam toe. Door het meten van de stroom kan de temperatuur in de elektromotor in de gaten worden gehouden. Hiervoor wordt een thermische motorbeveiligingsschakelaar gebruikt. De motorstroom verwarmt daarin bi-metalen, die dus ook langzaam warm worden. Bij overschrijding van de ingestelde temperatuur zorgen die bi-metalen voor uitschakeling van de motor.

Een elektromotor is niet tegen oververhitting te beveiligen door smeltveiligheden zoals zekeringen, omdat deze niet afgesteld kunnen worden op de motorstroom. Zekeringen beveiligen tegen kortsluiten.

Thermische beveiliging ook voor werktuig

De thermische motorbeveiligingsschakelaar kan tevens gebruikt worden als beveiliging van het aan te drijven werktuig. Meestal draaien elektromotoren slechts op 30 tot 80 procent van de maximaal toelaatbare belasting. Wordt de thermische motorbeveiligingsschakelaar daarop ingesteld, dan kan er snel gereageerd worden wanneer er iets aan de hand is met het werktuig.

Motor afschakelen door temperatuurvoeler in de wikkeling

Wil men alleen de wikkeling beveiligen en pas ingrijpen op het moment dat de maximaal toelaatbare wikkelingstemperatuur bereikt wordt, dan kan een PTC, thermostaat of een PT100 worden ingebouwd. Deze heeft in koude toestand een kleine weerstandswaarde.

Wanneer deze temperatuurvoeler in combinatie met een speciaal relais in het hulpstroomcircuit van de motor wordt gebruikt, dan wordt deze afgeschakeld bij het bereiken van de grenstemperatuur. Deze methode is onafhankelijk van de motorstroom en reageert uitsluitend op de temperatuur van de wikkeling.

Voor meer informatie over een goede beveiliging van uw elektromotor en keuzes die gemaakt kunnen worden om de meest optimale motor bij een situatie te kunnen selecteren, kunt u contact opnemen met de specialisten van Elektromotoren De Vier.